Archiwum Prac Dyplomowych Politechniki Poznańskiej

System APD wspomaga proces dyplomowania w systemie USOS, począwszy od zgłaszania propozycji tematów pracy i składania wniosków o ich zatwierdzenie przez odpowiednią komisję. Funkcje systemu będą systematycznie udostępniane w uzgodnieniu z poszczególnymi wydziałami. Szczegółowe instrukcje znajdują się w serwisie instrukcje.put.poznan.pl.

Aktualności

2022-03-07

System APD udostępniono dla pracowników i studentów Wydziału Technologii Chemicznej w zakresie zgłaszania propozycji i wniosków dotyczących tematów prac. Zgłoszenia muszą uwzględniać kierunek i specjalność, na których temat ma być realizowany. Studenci mają możliwość przeglądania propozycji i kontaktu ze zgłaszającym temat. Ostateczny termin składania propozycji tematów prac oraz termin wyboru tematu przez studenta ustala Dziekan Wydziału. Wnioski o zatwierdzenie tematu pracy będą procedowane przez Komisję. Tylko wnioski zaakceptowane przez Komisję będą mogły zostać wpisane do systemu dziekanatowego i być realizowane przez dyplomanta.